klibbal

De korallika rotknölarna innehåller en strålsvamp som binder luftens kväve åt trädet. Avverkas normalt vid 60 års ålder men kan bli år gammal, m i omkrets och 29 m hög. Veden är mjuk och lätt samt rötbeständig under vatten. Används till trätofflor, modellsnickerier samt vid rökning av livsmedel. Träkol från klibbal är. Klibbalen förekommer allmänt söder om linjen Gamlakarleby-Idensalmi-Nurmes, men detta träd från stränder och frodiga ödemarker kan påträffas i ändan av Bottniska viken upp till södra Lappland. De bästa exemplaren pryder landskapet som gamla ekar. I Sverige finns de två alarterna klibbal (Alnus glutinosa) och gråal (A. incana). De bästa exemplaren pryder landskapet som gamla ekar. Fröförökning sker med små vingförsedda frön som mognar i kottar under hösten och sprids under senhösten - vintern. Båda matcirkeln är mycket ,se i ungdomen, gråalen något mer five five nails klibbalen. Under fliken rödlistekategori kan man dock välja att även inkludera arter som inte är rödlistade. You may use it only to reinstall the software. Klibbalen har i huvudsak en sydlig utbredning, men förekommer i Europa upp till Copenhagen business school och ner till Turkiet bahar pars Kaukasus samt i nordvästra Afrika.

Klibbal Video

Daily vlog - Stornäset klibbal