bisats

Vad nu då! Vad är det här för skoj? Ingen av de här satserna kan ju stå för sig själv. En slamkrypare eller? Nej, naturligtvis inte. Du minns väl vad vi sa om ordföljd? Om något annat än subjektet står först i en huvudsats så får vi omvänd ordföljd. Och här står ju en hel sats först. (kanske en bisats, vi vet inte säkert än). Vi provar. Svenska språket följer bestämda regler för ordföljden i huvudsatser och i bisatser. Därför kan man skapa särskilda satsscheman som visar i vilken ordning orden oftast kommer. I ordlistan hittar du förklaringar till begreppen i satsschemat. Huvudsatser och bisatser. Huvudsats. 1. En huvudsats kan stå ensam. 2. I huvudsatsen kommer alltid verbet på andra plats. 3. I huvudsatsen står satsadverbialet efter det första verbet. Om huvudsatsen börjar med något annat än subjektet står satsadverbialet efter subjektet. Exempel på satsadverbial: inte, alltid, aldrig.

Bisats Video

Ordföljd bisats karamell film bisats

Bisats - flygbolag har

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Övningsuppgift Skriv ner meningar enligt ovan för att bilda relativa bisatser. Härvid kan så stå ensamt eller följas av ett adjektiv eller ett adverb, som i meningarna. Detta med satsadverb är verkligen inte lätt! En huvudsats är en fullständig sats som innehåller minst ett subjekt och ett finit verb. Dessa kan bestå av: Följden av att han flyttade sig till höger blev att jag inte såg ett dugg av scenen.